De doelstellingen Het stimuleren van een interkerkelijke beweging van christenen in Nederland en in andere landen van Europa, gericht op de verkonding van het Koningkrijk Gods voor alle leeftijden door middel van methoden die relevant zijn voor de beoogde doelgroepen, waarbij met name aandacht gegeven zal worden aan de jongeren; en voorts hetgeen rechtstreeks of zijdeling daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Missie: God kennen en hem bekend maken. Impact World Tour inspireerd een extreme generatie om betrokken te zijn in Gods koningkrijk en om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in hun plaatselijke omgeving tot het einde van de aarde.

logo ANBI.

Beleidsplan 2024

  259

Jaarverslag 2023

  259

Activiteiten Rapport 2023

 

259

Bestuur

  259

Organisatiekaart

  259

Privacybeleid

 

Voor ons privacybeleid klik hier.