Leren om een gezin te vormen met Bijbelse normen en waarden. Ontmoeting van jonge moeders en praktijkles over opvoeding. We komen één keer per maand op een woensdagochtend bij elkaar.

 

Voor meer informatie kun je een bericht of e-mail sturen.

Instagram_Glyph_Gradient
close-envelope