Beleid Kindveiligheid

 

Omdat JmeO het welzijn en de veiligheid van kinderen en jongeren belangrijk vindt willen we je op de hoogte stellen dat Impact World Tour /  JmeO Alblasserwaard een Beleid Kindveiligheid heeft. (Een kind is een persoon onder de 18 jaar.)

 

Daarom vragen we je de volgende richtlijnen te lezen en dit document te ondertekenen. In het geval dat je dit beleid niet kan of wil ondertekenen, neem dan a.u.b. contact met ons op via telefoon of e-mail: willy@impactworldtour.nl.

 

Het volledige Beleid Kindveiligheid is desgewenst per email opvraagbaar.

 

Richtlijnen:

  1. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan alleen met een kind te zijn op een plek waar anderen je niet kunnen zien. Vraag altijd toestemming aan de ouders voordat je hun kind meeneemt waar zij het kind niet kunnen zien; zorg ervoor dat ouders weten waar je bent met hun kind.

   1.a. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de ouders in contact te zijn (een privé-relatie op te bouwen) met een kind door middel van sociale media, zoals, Skype, MSN, Facebook, Instagram, enz.

  1. Handel onmiddellijk wanneer je ziet dat een kind gevaar loopt of iets gevaarlijks van plan is. En meldt deze situatie aan iemand van het Impact leidersteam.
  2. Geef andermans kinderen geen straf. Breng een medewerker op de hoogte wanneer je denkt dat correctie nodig zou kunnen zijn. Zij zullen dit dan aan de ouders doorgeven.
  3. Geef kinderen tot en met 12 jaar geen eten of drinken zonder toestemming van de ouders (dit in verband met mogelijke allergieën).

 

Korte verklaring

Ik verklaar dat:

  • ik me zal houden aan het Beleid Kindveiligheid van JmeO Nederland.
  • ik nooit een kind heb misbruikt
  • ik geen seksuele gevoelens heb naar kinderen onder de 13 jaar.
  • ik toestemming geef dat deze verklaring bewaard wordt voor het doel van het Beleid Kindveiligheid.

Ik begrijp dat, indien er een klacht van kindermisbruik tegen mij wordt ingediend, de aanklacht grondig zal worden onderzocht in samenwerking met de lokale overheid.

Child Safety Policy

 

Child Safety Policy & Declaration for participants and guests of Stichting Impact World Tour.

As Jeugd met een Opdracht (YWAM) highly values the well-being and safety of children we hereby inform you that Impact World Tour / JmeO (YWAM) has a Child Safety Policy. (A child is a person under 18 years old).

 

For this reason, we ask you to carefully read the following guidelines and to sign the declaration. In case you cannot or do not want to truthfully sign the declaration; please contact us by phone or email before you send in your application. (willy@impactworldtour.nl)

 

You will receive a copy and an explanation of the whole Child Safety Policy in the first week of the
school/of your stay. If desired, you can already request a copy by email.

 

Guidelines:
1. Without permission of the parents it is not permitted to be alone with a child in a place where
you cannot be seen by other people. You will always have to obtain permission of one of the
parents before taking a child to a place where you cannot be seen. Make sure the parents know
where you are with their child.

   1.a. Without permission of the parents it is not permitted to contact (build a private relationship) with a child through social media, like, Skype, MSN, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. 

2. Act immediately when you see a child in danger or intending to do something that could be
dangerous. After acting, please report this situation to a staff worker, who in turn will inform the
parents of the child.

3. Do not punish someone else’s child. If you think a child needs correction please bring this to the
attention of the staff, who in turn will inform the parents.

4. Don’t give any food or drinks to children under the age of 12 without the consent of the parent.

 

Declaration

I declare that:
– I will abide by the Child Safety Policy of Jeugd met een Opdracht..
– I have never abused a child or young person, neither as a child nor as an adult.
– I do not have sexual feelings towards children under the age of 13.
– I give permission for this declaration to be filed for the purpose of the Child Safety policy.

 

I understand that if a complaint is brought against me regarding the abuse of children while under
JmeO leadership, the allegation will be thoroughly investigated in cooperation with the
appropriate (civil) authorities.